Шкаф навесной

Шкаф навесной
12000 руб.

(шхвхг) 900 х 914 х 356 мм

(шхвхг) 900 х 914 х 356 мм